Velkoobchod GXiN

PRŮMYSLOVÝ LAKOVÝ POPISOVAČ GXin  GXINWHITE

Pro velkoobchodní podmínky pro ČR a SK nás kontaktujte na emailu: obchod(zavináč)alitom.cz.

Popisovače na olejové bázi určené k označování celé řady materiálů jako je ocel, kabely, plastové obaly, trubky všech materiálů, skleněné výrobky, gumové a kovové součásti, dřevěné dílce, textilní materiály a mnoho dalších.

paint_marker_chart kopie
 • Pro vnitřní i venkovní použití.
 • Rychleschnoucí.
 • Odolné vodě a oděru.
 • Dlouho trvanlivé
 • Odstranitelné acetonem
 • Zřetelná stopa
 • 8 základních odstínů
 • Síla stopy 1-3 mm

Příklady použití

Průmysl:

 • Automobilový průmysl, hutní materiály, motory, kovové a plastové nádrže, přepravní obaly, konstrukční materiály, elektroinstalace, plynofikace, revizní a kontrolní záznamy, gumárenský průmysl, sklářský průmysl, dřevo …

Domácnost:

 • Plastové i skleněné lahve, kompoty, džemy, štítky na regály, CD a DVD, balíky, pneumatiky, schránky, plastové i keramické květináče a nádoby, …

Řemeslo:

 • Spojovací materiál, elektromateriál, sklo, zrcadla, plastové, dřevěné a kovové díly a konstrukce, skříňky a spínače, rozvodné skříně a jističe, …

Zdravotnictví:

 • Rentgenové snímky,…

Návod k použití:

 • Před použitím dobře protřepat asi 15 sec.. Následně několikrát zatlačte na plstěný hrot dokud se nenasytí barvou. Začne-li stopa písma slábnout, provedeme dosycení krátkým zatlačením hrotu. Po použití uzavři. Smyvatelný lihem z neporézních materiálů. Světlostálý, odolný vodě. Skladujte ve stíhu ve vodorovné poloze při teplotě 5°C až 25°C.

Paint Marker Ink PM14 Black, White, Yellow, Green, Blue and Red, Gold, Silver

Obsahuje: propan-1-ol

NEBEZPEČÍ: Vysoce hořlavá kapalina a páry. Způsobuje vážné poškození očí. Může způsobit ospalost nebo závratě. Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Proveďte opatření proti výbojům statické elektřiny. Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle. 

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu. Odstraňte obsah/obal odevzdáním ve sběrně nebezpečného odpadu.

Obsah: 5 ml

ohenkyselinanebezpeci